So sánh sản phẩm

THI CÔNG XÂY DỰNG

Tên dự án: Khu đô thị Ecorivers Hải Dương ( Ecopark Hải Dương).
Hưng Việt vinh dự được chủ đầu tư lựa chọn là một trong các nhà thầu thi công hoàn thiện Dự án.
Vị trí: Phường Ngọc Châu – Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hưng Việt